Anonymous 发表于 2021-10-26 08:17:44

在理想的地方遇见更好的你——理想汽车2022届校园招聘简章

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan"><b><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:
理想品牌字体;color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:0pt">在理想的地方遇见更好的你</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:16.0pt;
mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:gray;
mso-themecolor:background1;mso-themeshade:128;mso-font-kerning:0pt"><o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:
理想品牌字体;color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:0pt">——</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:0pt">理想汽车<span lang="EN-US">2022</span>届校园招聘简章</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:
9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:
AR"><o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">【理想汽车<span lang="EN-US">-</span>合肥城市专场宣讲会】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">理想大咖空降现场,揭秘时下最火热的新能源汽车行业,带你走进最真实的理想。还有<span lang="EN-US">HR</span>小姐姐现场解答你最关心的校招问题,更有理想<span lang="EN-US">"</span>限量版<span lang="EN-US">"</span>神秘周边等你带走!<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">宣讲时间:<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">28</span>日<span lang="EN-US">19:30-21:00<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">宣讲地点:安徽高速开元酒店永乐厅<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">扫码加入合肥城市专场专属交流群,获取第一手校招资讯<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan"><img src="https://z3.ax1x.com/2021/10/26/55BQpt.png" width="138" height="138" border="0"></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">【理想汽车公司介绍】</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体"><o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 21pt; line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">理想汽车(<span lang="EN-US">Li Auto</span>)创立于<span lang="EN-US">2015</span>年<span lang="EN-US">7</span>月<span lang="EN-US">1</span>日,总部位于北京,自有的生产基地位于江苏常州,上海建有研发中心。理想汽车的创始人李想是中国著名的连续创业家,<span lang="EN-US">80</span>后企业家代表人物,曾创办全球访问量最大的汽车网站汽车之家。<span lang="EN-US">2020</span>年<span lang="EN-US">7</span>月<span lang="EN-US">30</span>日,理想汽车在美国纳斯达克证券市场正式挂牌上市。理想汽车官网地址:</span><span lang="EN-US"><a href="https://www.lixiang.com/"><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:
AR">https://www.lixiang.com/ </span></a></span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraph" align="left" style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">1、<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">与理想同行:<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoListParagraph" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">“理想”—源于我们对于用户需求的用心思考,源于我们对于技术研发的扎实投入;<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoListParagraph" align="left" style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">2、<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">全业务覆盖:<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoListParagraph" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">现有员工超过<span lang="EN-US">10000</span>人,包含汽车研发类、自动驾驶类、智能与信息技术类、供应链类、生产制造类、职能类、综合管理类、市场与销售服务类岗位;<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoListParagraph" align="left" style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">3、<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">多城市覆盖:<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 21pt; line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">目前在北京、上海、常州、深圳设常驻办公地点,截至<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">30</span>日全国拥有<span lang="EN-US">153</span>家零售中心,覆盖近<span lang="EN-US">85</span>个城市;售后维修中心及授权钣喷中心<span lang="EN-US">223</span>家,覆盖<span lang="EN-US">165</span>个城市; </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 理想品牌字体; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">---------------------------------------------------------------------------------------<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">【理想汽车校园招聘】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 21pt; line-height: 150%;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">2015</span><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">年的夏天,理想汽车成立,一路走来承载了一群人的理想,激情创新勇往直前,一路成长一路收获。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 21pt; line-height: 150%;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">2021</span><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">年的夏天,理想汽车汇聚了各个领域的精英人才,他们具有广博的视野、充满热忱,为了取得不同凡响的成就,孜孜以求,不断奋进。我们希望遇到年轻的你,让自己与众不同。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;
line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">为理想,迎挑战,虚位以待。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;
line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">人才理念</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:
理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">:</span><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family:理想品牌字体;mso-bidi-font-family:
Cambria;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">掌控自己的命运,挑战成长的极限。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">【我们能为你提供的】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoListParagraph" align="left" style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">为你的理想保驾护航<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 26.25pt; line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">舒适办公环境<span lang="EN-US">/</span>最高比例六险一金<span lang="EN-US">/</span>富有竞争力的薪酬体系<span lang="EN-US">/</span>免费午餐晚餐补助<span lang="EN-US">/</span>免费班车企业打车;<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">2. </span></b><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:
理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">让你的理想茁壮成长<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 26.25pt; line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">新人入职训练营<span lang="EN-US">/</span>一对一导师带教<span lang="EN-US">/</span>高七北斗计划<span lang="EN-US">/TBP</span>工作法则<span lang="EN-US">/LSA</span>(<span lang="EN-US">OKR</span>)培训<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 理想品牌字体; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">--------------------------------------------------------------------------------------<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">【我们需要这样的你】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">招聘对象<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;
line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt">2021</span></b><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:
理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt">年<span lang="EN-US">1</span>月至<span lang="EN-US">2022</span>年<span lang="EN-US">12</span>月之间毕业的海内外毕业生<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
mso-font-kerning:0pt">(中国内地院校以毕业证、中国港澳台及海外地区院校学位证时间为准)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">招聘岗位<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-char-indent-count:0;line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan;
mso-list:l3 level1 lfo4"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">汽车研发(北京<span lang="EN-US">/</span>上海)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体">NVH</span><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体">性能开发工程师、<span lang="EN-US">PACK</span>结构工程师、<span lang="EN-US">SDE</span>工程师、白车身工程师(整车水管理方向)、被动安全工程师、材料工程师、测试开发工程师、冲压工艺工程师、灯光色彩工程师、电器附件工程师、电芯研发工程师、电子电气架构、仿真工程师、工程师(法规政策)、功能安全工程师、机械工程师等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-char-indent-count:0;line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan;
mso-list:l3 level1 lfo4"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">自动驾驶(北京<span lang="EN-US">/</span>上海)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;
mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">数据挖掘工程师、算法工程师、研发工程师、平台研发工程师等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-char-indent-count:0;line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan;
mso-list:l3 level1 lfo4"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">智能与信息技术(北京<span lang="EN-US">/</span>上海)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;
mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">客户端开发工程师、<span lang="EN-US">IT</span>运维工程师、<span lang="EN-US">Java</span>开发工程师、测试工程师、<span lang="EN-US">Web</span>前端开发工程师、车载语音管理后台<span lang="EN-US">Web</span>后端开发、车载语音<span lang="EN-US">ASR/NLU</span>数据研发、图形开发工程师、产品经理、运营、品牌、设计、策略产品、数据仓库工程师、<span lang="EN-US">java</span>研发工程师</span><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体">等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-char-indent-count:0;line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan;
mso-list:l3 level1 lfo4"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">生产制造(北京<span lang="EN-US">/</span>江苏常州)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">EHS</span><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;
mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:AR">工程师、工艺工程师、质量工程师、项目管理、安全工程师、成本工程师、包装工程师、断点工程师、工艺技术工程师、焊接工程师、精益生产工程师、库存管理工程师、设备工程师、能源工程师、物流规划工程师、物料计划工程师、生产管理工程师、生产管培生、生产调度工程师、现场物料工程师等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-char-indent-count:0;line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan;
mso-list:l3 level1 lfo4"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">5)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">供应链(北京<span lang="EN-US">/</span>上海<span lang="EN-US">/</span>江苏常州<span lang="EN-US">/</span>四川绵阳)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:
AR">采购工程师、采购商务、非生产性采购商务专员、产品研发工程师、技术项目经理、质量工程师、质量管理工程师、业务数据分析师、供应商质量工程师、供应商质量管理专员、供应商管理专员、社区运营专员、失效分析工程师、元器件工程师、信号完整性工程师等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-char-indent-count:0;line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan;
mso-list:l3 level1 lfo4"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;
font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">6)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">市场与销售服务(北京<span lang="EN-US">/</span>上海<span lang="EN-US">/</span>重庆<span lang="EN-US">/</span>广州<span lang="EN-US">/</span>深圳<span lang="EN-US">/</span>杭州<span lang="EN-US">/</span>成都<span lang="EN-US">/</span>武汉)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:
AR">产品专家、车主顾问、维修专家、服务商质量管理专员、系统运营专员、门店培训专员、数据分析专员、交付专员、零售培训运营等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">7</span></b><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:
理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">)综合管理(北京<span lang="EN-US">&amp;</span>上海<span lang="EN-US">&amp;</span>常州)</span></b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:
9.0pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-language:AR"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left"><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:
0pt;mso-bidi-language:AR">战略投资专员、资本市场及投资者关系专员、战略专家、数据建模专员、渠道运营专员、区域运营专员、政府关系专员等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left"><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">8</span></b><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">)职能(北京<span lang="EN-US">&amp;</span>上海<span lang="EN-US">&amp;</span>常州)</span></b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:
9.0pt;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-language:
AR"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left"><span style="mso-bidi-font-size:9.0pt;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:
0pt;mso-bidi-language:AR">公司律师、业务内审内控专员、<span lang="EN-US">IT</span>内审内控专员、应付会计、税务专员、资金专员、财务<span lang="EN-US">BP</span>、财务流程变革专员、财务报告专员、保险专员、行政专员、五险一金专员、<span lang="EN-US">payroll</span>专员、薪酬福利专员、<span lang="EN-US">OD</span>组织发展、<span lang="EN-US">ESOP</span>管理运营专员、员工关系专员、招聘运营专员、招聘专员、绩效运营专员、助理设计师、培训高级专员、<span lang="EN-US">HRBP</span>、校园招聘专员等<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: 150%;"><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-language:AR">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:
150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">岗位不断新增中,更多岗位及职责要求可登录<b>理想汽车校招官网</b>或<b>官方微信公众号</b>查看<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!----><b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!----><b><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">校招流程<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 21pt; line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt">内推<span lang="EN-US">/</span>网申<span lang="EN-US"> &gt; </span>简历初筛<span lang="EN-US"> &gt; </span>笔试<span lang="EN-US">
&gt; </span>用人部门筛选<span lang="EN-US"> &gt; </span>面试<span lang="EN-US"> &gt;&nbsp; Offer<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;
line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">注:笔试环节仅针对部分岗位开放。</span><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 理想品牌字体; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 理想品牌字体; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">-------------------------------------------------------------------------<o:p></o:p></span></p>

<b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SA"><br clear="all" style="mso-special-character:line-break;page-break-before:always">
</span></b>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt">【加入我们】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
150%;mso-pagination:widow-orphan;mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:21.0pt"><!----><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-font-weight:bold">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span><!----><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-font-weight:bold">简历投递:</span><span lang="EN-US"><a href="https://app.mokahr.com/campus_apply/chehejia/40949#/"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-font-weight:bold">https://app.mokahr.com/campus_apply/chehejia/40949#/</span></a></span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
150%;mso-pagination:widow-orphan;mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:21.0pt"><!----><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-font-weight:bold">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span><!----><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-font-weight:bold">报名宣讲会,请扫码或点击链接</span><span lang="EN-US"><a href="https://qr02.cn/FXdjKi"><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-font-weight:
bold">https://qr02.cn/FXdjKi</span></a></span><span style="mso-bidi-font-size:
10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-font-weight:bold">加入理想汽车交流社群<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
150%;mso-pagination:widow-orphan;mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:21.0pt"><!----><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体;
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-bidi-font-weight:bold">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span><!----><span style="mso-bidi-font-size:10.5pt;
line-height:150%;font-family:理想品牌字体;color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-font-weight:bold">扫码关注【理想汽车招聘】官方公众号,了解更多校招动态<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 31.5pt; line-height: 150%;"><img src="https://z3.ax1x.com/2021/10/26/55BKfI.png" width="660" height="220" border="0"></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%;mso-pagination:widow-orphan"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 理想品牌字体; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">--------------------------------------------------------------------------------</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:理想品牌字体"><o:p></o:p></span></p><p></p>
页: [1]
查看完整版本: 在理想的地方遇见更好的你——理想汽车2022届校园招聘简章


本站为中国科技大学校友创办的非官方论坛,本站所有内容均为会员自愿发表,并不代表本站立场,所有责任由发布者承担。转载时请注明作者和出处!
警告:拒绝任何人以任何形式在本社区发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!如侵害到您的合法权益请联系管理员!
客服:[email protected]